ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България

 

 

  

BulgarianEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Конкурси
Награди
Година на физиката
За контакти
За контакти
Новини
Търсене

   

Централна библиотека на БАН

   

  КОНКУРСИ  

    

МАТЕРИАЛИ ЗА КОНКУРСИ
ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ
ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

   

Материали по конкурс за получаване на научната степен "Доктор на физическите науки"
на доц. Любомир КОВАЧЕВ.

Материали за участие в конкурс на доцент д.ф.н. Николай НЕДЯЛКОВ (.PDF-files)
за академична длъжност Професор.

Материали по конкурс за получаване на научната степен "Доктор на физическите науки"
на доц. Николай НЕДЯЛКОВ.

Материали за участие в конкурс на доцент д.ф.н. Петър ПЕТРОВ (.PDF-files)
за академична длъжност Професор.

Материали за участие в конкурс на доцент д.ф.н. Тимерфаяз НУРГАЛИЕВ (.PDF-files)
за академична длъжност Професор.

Материали за участие в конкурс на доцент д.ф.н. Лъчезар АВРАМОВ (.PDF-files)
за академична длъжност Професор.

Материали за участие в конкурс на Александър ГИЗБРЕХТ (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Анастас НИКОЛОВ (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Светослав КОЛЕВ (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Захари ПЕШЕВ (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Атанаска ДЕЛЕВА (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Михаела КОЛЕВА (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Мариан ТАСЛАКОВ (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Милена БЕШКОВА (.PDF-files)
за академична длъжност Доцент.

Материали за участие в конкурс на Анелия ДАКОВА (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Валери СЛАВЧЕВ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Иван ГРИГОРОВ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Александър ГИЗБРЕХТ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Румен НИКОВ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Росен НИКОВ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Ивайло БАЛЧЕВ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Ирина БЛИЗНАКОВА (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Милена ДАМЯНОВА (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Любомир СЛАВОВ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Цветина ЕВГЕНИЕВА (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

Материали за участие в конкурс на Камен КОВАЧЕВ (.PDF-files)
за получаване на образователната и научна степен Доктор.

    

   

Начало